Miljøfyrtårn konsulent

HVA ER MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Miljøfyrtårnportalen gir virksomheter et digitalt verktøy for å synliggjøre resultatene til ansatte og omgivelsene.

Miljøfyrtårn stiller krav om å benytte en godkjent Miljøfyrtårn konsulent og pris avhenger av hva virkshomheten gjør selv. Konsulenten bistår med å systematisere prosessen for flere miljøaspekt.

01. HMS

Miljøfyrtårn bygger på HMS. Det bør derfor først klargjøres om virksomheten har et etablert og fungerende HMS-system. Dersom virksomheten ikke har et etablert og fungerende HMS-system må dette etableres før arbeidet med miljøanalysen kan fortsette.

02. Energi

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal arbeide for å forbedre sine klimaprestasjoner med utgangspunkt i klimaregnskapet. Virksomhetene finner tiltak og indikatorer som fører til faktiske forbedringer; tiltak som de og deres ansatte kan være oppriktig stolte av.

03. Innkjøp

Miljøfyrtårn bedrifter fremmer klima- og miljøhensyn i innkjøp, samt påvirker til helhetlig miljøpolitikk.

04. Transport

CO2 utslipp er en område hvor en Miljøfyrtårn virksomhet kan se betydelige besparelser.

05. Avfall

Miljøfyrtårns avfallstrategi skal bidra til en effektiv og optimalisert ressursbruk, til det beste for helse, miljø og klima.

KONTAKT OSS

post@greenbuilt.no / +47 47847774

Miljøfyrtårn godkjent konsulent

Finn nyttig informasjon om sunt inneklima og utemiljø på forsiden og på Facebook, Instagram, Nyhetsbrev.