Miljøledelseskonsulent

Som konsulent for miljøledelse, er Vikki Johansen sin rolle å hjelpe kundene med å identifisere, vurdere og håndtere miljørisikoer og konsekvenser knyttet til deres drifter. Dette kan inkludere å utføre miljødokumentasjon vurderinger, implementere systemer for miljøledelse, og gi opplæring og veiledning om å overholde relevante lover og forskrifter.

Noen av de viktigste tjenestene jeg kan tilby inkluderer:

  • Strategi for skreddersydd miljødokumentasjon som er velegnet for deres unike virksomhet i henhold til lovverk og reguleringer i ulike land
  • Systemer for miljøledelse: Utvikle og implementere systemer for å hjelpe kundene med å håndtere og minske deres miljøpåvirkning.
  • Bistand til overholdelse: Gi veiledning og opplæring om å overholde relevante lover og forskrifter, inkludert de som gjelder luft- og vannkvalitet, avfallshåndtering og truete arter.
  • Revisjoner og overvåking: Utføre revisjoner og overvåkingsprogrammer for å sikre at lover og forskrifter overholdes, og identifisere områder som kan forbedres.
  • Planlegging for bærekraft: Utvikle og implementere planer for bærekraft for å hjelpe kundene med å redusere sin miljøpåvirkning og forbedre sin totale bærekrafts ytelse.
  • Kommunikasjon til interessentene: Motivasjon og råd om lovverk og effekter med innhold etter deres behov

Som miljøledelseskonsulent er målet mitt å hjelpe kundene med motivasjon og å effektivt gjennomføre bærekraftsmål og overholde tidsfrister, relevante lover og forskrifter.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale

Jeg kommer gjerne på besøk til dere eller vi har digitale møter etter deres behov

+47 47847774 / vj@greenbuilt.no