GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Oksenøya skole – Breeam Outstanding – Futurebuilt

 

 

Oksenøya skole er en del av Oksenøya senter i Bærum. Senteret består av skole, barnehage, bo- og behandlingssenter, og dette skal være et bæredyktig område hvor fellesskap står i fokus. Det innovative storprosjektet har en sterk miljøprofil, er et Futurebuilt prosjekt og er sertifisert BREEAM-NOR Outstanding.  
Korte fakta

Miljøsertifisering: Futurebuilt prosjekt og-Breeam-Nor Outstanding nivå– det høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt med innovative løsninger. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ti områder; innovasjon, materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.Sted: Forneburingen 430, Bærum Byggtype: Undervisningsbygg Prosjekttype: Nybygg  Bruttoareal: 12.950 kvadratmeter Utvikler:  Bærum kommune Eiendom ARK: Arkitema  og Lille Frøen  Totalentreprenør: Veidekke Ferdigstilt 2022

Bærekraftige løsninger i prosjektet

 • Utstrakt bruk av massivtre (barnehagen og sykehjemmet)
 • Bruk av lokal fjernvarme og kjøling (sjøvann med varmepumper)
 • Bruk av solceller og energilagring
 • Nær nullenergibygg (nZEB)
 • Høy prioritering av grønn mobilitet
 • Bruk av miljøvennlige materialer
 • Fossilfri byggeplass

Materialer brukt i prosjektet

Beregnet klimagassreduksjonen for materialbruk i dette bygget er på 23 % fra referansebygget til prosjektert bygg. De viktigste tiltakene for reduksjon av klimagass for materialer i prosjektet er:

– Plasstøpt betong med sement CEM IIIb
– Lavkarbon betong elementer (prefab elementer og hulldekker)
– Armering som er 99-100% resirkulert stål
– Bruk av basalt armering
– Prefabrikerte yttervegger med trekledning
– Redusert betongmengde og styrke der det er mulig

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon ….kommer
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

 • Publisere din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
 • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
 • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent bærekraft team
 • Miljøledelse konsulent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.