Du er her
Hjem > Om oss
Greenbuilt er biblioteket med anerkjente helse- og miljødokumenterte løsninger til byggenæringen.

I 2016 ble denne åpne portalen utviklet slik at arkitekter, rådgivere og byggherrer sparer tid og øker sin kunnskap med flere anerkjente løsninger samlet på ett sted.

Leverandører kan kommunisere sitt miljøarbeid på best måte via et sannhetsvitne som har god innsikt i anerkjent dokumentasjon.

Greenbuilt har mange av landets ledende leverandører på sin kundeliste og ledende beslutningstakere som følgere.

For å nå beslutningstakere i tidlig fase og nå forretningsmålene som en bedrift setter seg, er god kommunikasjon vesentlig.

Synlighet i digitale kanaler er essensielt for å vinne frem før beslutninger tas og for å gjenta budskapet i «jungelen» av informasjon.

Viktige beslutninger vinnes med tydelig budskap til rett tid med forståelse for prosessen og omgivelsene.

I en bransje preget av store endringer og økt konkurranse, er det viktigere enn noen gang å framstå troverdig, være riktig posisjonert og skape god synlighet overfor viktige målgrupper.

Greenbuilt kan bidra med strategisk rådgivning og innholdsproduksjon som gir din virksomhet synlighet til nytt, relevant nettverk.

Våre tjenester omfatter blant annet
  • Registrering av helse- og miljødokumenterte løsninger i vår digitale portal
  • Kommunikasjonsstrategi
  • PR-kampanjer tilbys fagpresse, tradisjonelle og digitale medier
  • Innholdsproduksjon for nettsider, publikasjoner og digitale kanaler
  • Konsulent tjeneste for miljøsertifisering som passer den unike virksomhet
  • Arrangement planlegging og gjennomføring

Miljøfyrtårn godkjent konsulent

HVEM

Selskapet består av rådgivere med lang erfaring fra medier, kommunikasjon, eiendom og miljødokumentasjon.

PER OLAV BERG  – Journalist og fotograf. Siden 1996 har han spesialisert seg som journalist i bygg og anlegg. Han var redaksjonssjef i Byggeindustrien, redaktør i bransjetidsskrift og kjenner byggebransjen og aktørene i hele verdikjeden godt. Spesialbestilt tekst og foto kan tilbys fagpresse.

CHRIS BUTTERS – Rådgiver. Han har arbeidet med arkitektur, energi, økologi og bærekraftig planlegging i 35 år som praktiserende arkitekt, forfatter, forsker og internasjonal konsulent.

EINAR BRUSTAD – Salg og markedskonsulent. Han har lang erfaring med salg og marked ved etablering og daglig leder av Viasat samt egen konsulentvirksomhet en årrekke.

ADITI JAJAL-NEWEY – Tekstforfatter engelsk. She has over eight years of marketing and communications experience with the aim to help businesses and individuals find their authentic voices and get heard in a noisy digital world.

VIKKI JOHANSEN – Digital strategi, miljøledelsekonsulent ,arrangement utvikler.
Grunnlegger av Ecoteria AS utviklet ecoteria.no og greenbuilt.no med spesialisering i digitale medier, miljødokumentasjon for byggeprosjekter.  og -produkter. Kurs og arbeidsgrupper i Breeam-Nor, utvikling av flere fagseminar for proffmarkedet, miljøledelseskonsulent hos blant andre Nordic Choice Hotels har bidratt til innsikten i miljødokumentasjon og byggenæringen. Se referanser  her.

Kontakt oss: post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

HVA

Vi eskalerer anerkjente helse- og miljøløsninger slik

1. Digital grønn prosjekt- og produktportal

Arkitekter, rådgivere og byggherrer får inspirasjon, innsikt, oversikt og kunnskap om prosjekter og produkter som dokumenterer forbedret inneklima og miljø verifisert av tredjepart etter internasjonalt anerkjente standarder.

 • NEDTREKKS-MENYER viser egenskaper og miljødokumentasjon for å beskrive og bestille troverdig miljødokumenterte prosjekter og produkter.
 • ARTIKLER viser innsikt og erfaringer med  troverdig miljødokumenterte prosjekter og produkter som deles i digitale medier og på Nyhetsbrev.

Kontakt oss gjerne for bistand til registrering eller miljøsertifisering av ditt prosjekt eller produkt fra kr. 0!
post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

2. Miljødledelsekonsulent

Godkjent Miljøfyrtårn konsulent

Les mer om fordeler og prosessen.for Miljøfyrtårn sertifisering

3.Presentasjoner om miljødokumentasjon

Spesialist i anerkjent miljødokumentasjon kan holde presentasjon for å kartlegge deres behov fordi mange hevder det er utfordrende å finne hvilken miljødokumentasjon man skal velge.

Se  referanser

4. Konferanse programutvikling, planlegging og gjennomføring

Se eksempler her.

Visjon, misjon og bakgrunn

Ecoteria AS  startet utvikling av plattformer for troverdig helse- og miljødokumenterte løsninger i 2014: Ecoteria.no til forbrukere (2014) og Greenbuilt.no til proffmarkedet (2016).

Vår visjon er at alle velger miljødokumenterte prosjekt og -produkt verifisert av tredjepart etter anerkjente standarder fordi det vil dokumentere og verifisere at vi når FN’s bærekraftsmål.

Historien: Miljøutfordringene engasjerte grunnleggeren av bedriften i så stor grad at hun i 2013 måtte skifte retning i yrkeslivet fra kontroll i verdipapirforetak til etablering av egen bedrift med formål om å eskalere miljøløsninger. Når innsikten økte etter kurs, arbeidsgrupper og møter med proffmarkedet fant hun problem som er mulig å løse.

Hensikten med vårt arbeid er god kommunikasjon for å øke synlighet, inspirasjon og kunnskap om troverdige miljødokumenterte løsninger til beslutningstakere.

Bygg og byggevarer som ivaretar helse- og miljø på en mer hensynsfull måte er utfordrende å finne i en uoversiktlig mengde informasjon og dokumentasjon. Miljødokumenterte løsninger etter internasjonale standarder verifisert av tredje part mener vi er avgjørende for troverdighet og økt kunnskap om temaet er vesentlig for å nå målene.

Målet er å øke etterspørselen fra bevisste arkitekter, rådgivere og byggherrer som tar avgjørende beslutninger i tidlig fase av prosjektene. Vi kontakter arkitekter, rådgivere og byggherrer for at plattformen blir utviklet etter behovet.

Riktig innhold til rett målgruppe til rett tid i rett kanal er essensielt i dette arbeidet.

HVORFOR

Varer og bygg har stor påvirkning på helse, klima og miljø med omlag 40% ressursuttak, -kjemikalier, -klimagassutslipp og -avfall i et livsløp.
Bygg og byggevarer som ivaretar disse hensyn på en mer hensynsfull måte er krevende å finne i en uoversiktlig mengde informasjon og dokumentasjon.
Vår grønne prosjekt- og produktportal sparer ansvarsbevisste arkitekter og byggherrer for tiden det tar å finne troverdig miljødokumenterte prosjekter og -produkter.
Illustration World Green Building Council: Nine of 17 UN Sustainable goals in the building industry

Illustrasjon: World Green Building Council.

Byggevarenes helse- og miljøpåvirkning

Byggevarer har stort potensial for å forbedre helse- og miljøpåvirkninger i våre omgivelser.

Svanemerket illustrasjon av helse- og miljøpåvirkninger i en vare sitt livsløp

 

Zero Emission Building forskningsenter – illustrasjon materialenes Co2 ustlipp i et plusshus over beregnet levetid 60 år

Illustrasjon Zero Emission Bulding

UTVIKLING

Websiden er under kontinuerlig utvikling  og vi mottar gjerne dine innspill.

KONTAKT GREENBUILT

Greenbuilt.no er portalen for anerkjente helse- og miljødokumenterte prosjekter og produkter.

Telefon: +47 47 84 77 74
Email: post@greenbuilt.no

Top