Om Yngve Dahle

Yngve Dahle har en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU. Han er førsteamanuensis II ved Universistetet i Sørøst-Norge. Yngve kombinerer på en unik måte oppdatert teoretisk kunnskap med store mengder praktisk erfaring. Han har blant annet vært med å starte og utvikle flere suksessfulle selskaper. Han er i dag gründer og partner i «Entreprenerdy», et selskap som hjelper gründere både i Norge og internasjonalt.

Yngve Dahle portrett

Kort bio

Yngve er født i Norge og tok en mastergrad i økonomi og administrasjon. Han startet sin karriere i ulike stillinger som leder salg og marked i forsikringsselskaper i Bergen, Million Handshakes i Amsterdam og som administrerende direktør i GenKey i Mountainview, California og etablerte sine egne vellykkede selskaper.

KONTAKT OSS

Miljøledelse konsultasjon for utvikling og kommunikasjon.

post@greenbuilt.no / +47 47847774