Om oss

Siden 2015 har vi levert en åpen nettportal for løsninger til byggenæringen med anerkjente og dokumenterte helse- og miljøkvaliteter. Vårt hovedfokus er på byggeprosjekter, materialer og produkter.

Vi bruker vi alle tilgjengelige ressurser for å fremme målet om at alle aktører i byggenæringen velger bedre løsninger med anerkjent miljødokumentasjon. Vi jobber strategisk for å skape motivasjon og gi kunnskap om prosjekter, produkter og metoder som sikrer bærekraftige resultater. Vi samarbeider med anerkjente arkitekter, ingeniører, konsulenter, forskere og byggherrer for å samle inn, dokumentere og evaluere produkter og løsninger.

Vår policy er at kun prosjekter, produkter og virksomheter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon får plass i vår portal.

Mange av de ledende byggeleverandørene og beslutningstakerne er våre kunder og følger våre nyhetsbrev og online informasjon. Anbefalte løsninger og alternativer tilbys med enkle menyer og tabeller på denne siden.

Hva tilbyr vi?

  • Rådgivning for ESG strategi og sertifisering som er skreddersydd for din virksomhet
  • Publisering av prosjekter, produkter og tjenester med akkrediterte helse- og miljøkvaliteter
  • Produksjon av innhold og publikasjonsmateriale for oppbygging av tidsskrifter og presse
  • Utvikle optimaliserte søkefunksjoner for enkel tilgang
  • Produsere annonseinnhold og publikasjoner for anerkjente ESG-løsninger for byggebransjen

Vår ressursgruppe

Greenbuilt har i en årrekke jobbet tett med ledere og beslutningstakere i store bygg-, forsynings- og eiendomsselskaper om temaet grundig miljødokumentasjon og sertifisering. Dette innebærer også tett samarbeid med en rekke konsulenter med spesialiserte kvalifikasjoner. Nøkkelpersoner i Greenbuilts nåværende ekspertressursgruppe er:

Vikki Johansen: Grunnlegger av Greenbuilt AS. Spesialist miljødokumentasjon og digitale medier. Websideutvikler av ecoteria.no og greenbuilt.no i dialog med arkitekter. Akkreditert rådgiver for miljøledelsessertifisering. Seminarutvikler for Svanemerket, Breeam-Nor og for mange store byggbedrifter. Miljørådgiver for blant annet Nordic Choice Hotels. I omkring 30 år jobbet hun tidligere med risikostyring og IT utvikling i verdipapirhandel.

Chris Butters: Redaktør, forfatter og rådgiver. Praktiserende arkitekt, forsker og pedagog med 40 års pionererfaring i mange land innen bærekraftige løsninger for grønne bygninger og byer. Bredt publisert forfatter av bøker, artikler og publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Sandy Halliday: Rådgiver og forfatter. En innleid ingeniør og internasjonalt respektert forfatter, tankeleder og kommunikator med lang erfaring med tverrfaglig arbeid innen bærekraftige bygninger og steder. Hun har vært forsker og pedagog i byggemiljøspørsmål og bærekraftsrådgiver for privat, offentlig og tredje sektor siden 1986.

Paul Woodville: Arkitekt og urbanist med lang erfaring fra både Storbritannia og Skandinavia innenfor bærekraftig arkitektur og byplanlegging. Paul har undervist ved flere internasjonale universiteter og vært rådgiver for en rekke arkitektkontorer, kommuner, utbyggere og pilotprogrammer innenfor bærekraftig arkitketur og byplanlegging.

Yngve Dahle. Rådgiver forretningsutvikling. Han har en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU og er førsteamanuensis II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Yngve kombinerer på en unik måte oppdatert teoretisk kunnskap med store mengder praktisk erfaring. Han har blant annet vært med å starte og utvikle flere suksessfulle selskaper. Han er i dag gründer og partner i «Entreprenerdy», et selskap som hjelper gründere både i Norge og internasjonalt.

Per Olav Berg: Konsulent. Journalist og fotograf med spesialisering innen bygg og anlegg siden 1996. Tidligere redaktør for Byggeindustriens fagblad.

Einar Brustad: Konsulent. Salgs- og markedskonsulent med bred erfaring gjennom mange år, blant annet som markedskonsulent Norges Fotballforbund, gründer og leder av Viasat.

Aditi Jajal-Newy: Konsulent. Tekstforfatter med over 8 års erfaring innen kommunikasjon, og hjelper gründere og bedrifter med å skape sin egen stemme i en støyende digital verden

KONTAKT OSS

post@greenbuilt.no / +47 47847774

Greenbuilt logo