Om oss I

VI TILBYR

  • Arkitekturmagasin online med akkreditert bærekraftig ESG bygninger, byggevarer og ressurser
  • Rådgivning for ESG strategi, sertifisering og kommunikasjon som er skreddersydd for din virksomhet
  • Digitale medier strategi og publisering
  • Nettsøk optimalisering (SEO)
  • Produksjon av innhold og publikasjonsmateriale kan tilbys tidsskrifter og presse
  • Seminar

Alt innhold på våre sider har anerkjent helse- og/eller miljødokumentasjon og/eller vitenskapelige kilder.

VÅRT RESSURSTEAM

Post@greenbuilt.no / +47 47847774

Greenbuilt har i en årrekke jobbet tett med ledere og beslutningstakere i store bygg-, forsynings- og eiendomsselskaper om temaet grundig miljødokumentasjon og sertifisering. Dette innebærer også tett samarbeid med en rekke konsulenter med spesialiserte kvalifikasjoner. Nøkkelpersoner i Greenbuilts ressursgruppe er:

Vikki Johansen: Grunnlegger og daglig leder av Greenbuilt AS. Hun er utdannet økonom, har master i prosjektledelse og utdannelse i digitale medier. Hun har opparbeidet kompetanse i miljødokumentasjon fra 2014.  Akkreditert rådgiver for miljøledelsessertifisering. Seminarutvikler for Svanemerket/Nordic Green Procurement Week for Nordisk Råd, Oslo Innovation Week, Oslo Europeisk Miljøhovedstad og med mange store byggvirksomheter. Miljørådgiver for blant annet Nordic Choice Hotels. Websideutvikler av ecoteria.no for forbrukere og greenbuilt.no i dialog med arkitekter. Hun er i tillegg Permakultur Designer for helhetlig design av økologisk byggeskikk fordi hun har et brennende engasjement for mangfold i naturen. I 29 år jobbet hun tidligere med risikostyring , IT utvikling og implementering i verdipapirhandel.

Chris Butters: Redaktør, forfatter og rådgiver. Praktiserende arkitekt, forsker og pedagog med 40 års pionererfaring i mange land innen bærekraftige løsninger for grønne bygninger og byer. Bredt publisert forfatter av bøker, artikler og publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Sandy Halliday: Rådgiver og forfatter. Professor i ingeniørfag  og internasjonalt respektert forfatter, tankeleder og kommunikator med lang erfaring med tverrfaglig arbeid innen bærekraftige bygninger og steder. Hun har vært forsker og pedagog i byggemiljøspørsmål og bærekraftsrådgiver for privat, offentlig og tredje boligsektor siden 1986.

Paul Woodville: Arkitekt og urbanist med lang erfaring fra både Storbritannia og Skandinavia innenfor bærekraftig arkitektur og byplanlegging. Paul har undervist ved flere internasjonale universiteter og vært rådgiver for en rekke arkitektkontorer, kommuner, utbyggere og pilotprogrammer innenfor bærekraftig arkitketur og byplanlegging.

Yngve Dahle: Rådgiver forretningsutvikling. Han har en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU og er førsteamanuensis II ved Universistetet i Sørøst-Norge. Yngve kombinerer på en unik måte oppdatert teoretisk kunnskap med store mengder praktisk erfaring. Han har blant annet vært med å starte og utvikle flere suksessfulle selskaper. Han er i dag gründer og partner i «Entreprenerdy», et selskap som hjelper gründere både i Norge og internasjonalt.

Einar Brustad: Rådgiver. Salgs- og markedskonsulent med bred erfaring gjennom mange år, blant annet som gründer og leder av Viasat og som markedskonsulent for Norges Fotballforbund en årrekke.

Per Olav Berg: Konsulent. Journalist og fotograf med spesialisering innen bygg og anlegg siden 1996. Tidligere redaktør for Byggeindustriens fagblad.

Aditi Jajal-Neweby: Konsulent. Tekstforfatter med over 8 års erfaring innen kommunikasjon, og hjelper gründere og bedrifter med å skape sin egen stemme i en støyende digital verden.

HISTORIEN

Vår visjon fra etableringen i 2015 er at alle velger anerkjente bærekraft løsninger for å nå FNs bærekraftsmål. Hovedfokuset vårt er samarbeid for å skalere bygninger, byggevarer og ressurser med anerkjent helse- og miljødokumentasjon fordi byggenæringen står for omkring 40% av vårt fotavtrykk inkludert sosiale forhold.

Enestående bærekraftige pilotprosjekter, som ikke er mer kostbart, skalerer ikke raskt nok viste undersøkelser.

Ett tiltak for skalering, som vi jobber hardt for hver dag, er økt kommunikasjon med tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i flere kanaler.
Fra 2015 etablerte vi dermed flere konferanser med de største byggeiere, byggherrer, arkitekter, leverandører og politikere i Norge for økt kunnskap om bedre løsninger.
Fra 2016 ble denne åpne nettportalen etablert fordi grunnleggeren fant at digitale kanaler er spesielt velegnet for skalering med samarbeid.

For å nå målet om at alle velger bærekraftige løsninger bruker vi alle tilgjengelige ressurser.

Vi jobber strategisk for å skape samarbeid, motivasjon og dele kunnskap om prosjekter, produkter og metoder som sikrer bærekraftige forbedringer.

Vi samarbeider med anerkjente arkitekter, ingeniører, konsulenter, forskere og byggherrer for å utvikle virksomheter, dokumentere og evaluere produkter og bedre løsninger.

Vi undersøker med forskere og fagfolk, skriver artikler, publiserer gjesteartikler og samler bærekraftige løsninger i den åpne portalen for at de blir enkle å finne.

Vår policy er at kun bygninger, byggeprodukter og virksomheter som har anerkjent bærekraft dokumentasjon får plass med informasjon i vår portal. Før publisering av innhold og periodevis kontrollerer vi dokumentasjonen, men Greenbuilt er ikke ansvarlig for gyldigheten av dokumentasjonen til enhver tid for eksempel ved re-sertifisering.

Mange av de ledende beslutningstakerne i byggenæringen følger våre nyhetsbrev og online informasjon som fortsetter å skalere selv i nedgangstider.

Telefon: +47 47 84 77 74
Email: post@greenbuilt.no
Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 OSLO
Miljøfyrtårn godkjent konsulent
MILJØLEDELSE KONSULENTTJENSTE