Om oss

VI TILBYR

  • Den åpne portal med produkt- og prosjektliste som har akrediterte helse- og miljøkvaliteter
  • Presentasjon av dine prosjekter og produkter for en bredere målgruppe som tiltrekker potensielle kjøpere i rett tid
  • Innholdsproduksjon til arkitekter og byggeiere tilbys tidsskrifter og presse
  • Utvikler optimaliserte søkefunksjoner (SEO) for særdeles god plassering i digitale kanaler
  • Rådgivning for miljøsertifisering som er skreddersydd for din virksomhet

KONTAKT OSS

Post@greenbuilt.no / +47 47847774

OM OSS

Siden 2015 har vi levert en åpen nettportal for løsninger til byggenæringen med anerkjente og dokumenterte helse- og miljøkvaliteter. Vårt hovedfokus er å skalere byggeprosjekter, materialer og produkter med anerkjent helse- og miljø dokumentasjon verifisert av tredje part.

Vi bruker vi alle tilgjengelige ressurser for å fremme målet om at alle i byggenæringen skal velge miljødokumenterte løsninger. Vi jobber strategisk for å skape motivasjon og gi kunnskap om prosjekter, produkter og metoder som sikrer bærekraftige resultater. Vi samarbeider med anerkjente arkitekter, ingeniører, konsulenter, forskere og byggherrer for å utvikle virksomheter, dokumentere og evaluere produkter og bedre løsninger.

Vår policy er at kun prosjekter, produkter og virksomheter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon får plass i vår portal. Før publisering kontrollerer vi  riktig helse- og miljø dokumentasjon.

Mange av de ledende byggeleverandørene og beslutningstakerne er våre kunder og følger våre nyhetsbrev og online informasjon. Anbefalte løsninger og alternativer tilbys fra enkle menyer og tabeller på denne siden.

VÅR RESSURSGRUPPE

Greenbuilt har i en årrekke jobbet tett med ledere og beslutningstakere i store bygg-, forsynings- og eiendomsselskaper om temaet grundig miljødokumentasjon og sertifisering. Dette innebærer også tett samarbeid med en rekke konsulenter med spesialiserte kvalifikasjoner. Nøkkelpersoner i Greenbuilts nåværende ekspertressursgruppe er:

Vikki Johansen: Grunnlegger, spesialist miljødokumentasjon og kommunikasjon i digitale medier.  Akkreditert rådgiver for miljøledelsessertifisering. Seminarutvikler for Svanemerket, Breeam-Nor og for mange store byggbedrifter. Miljørådgiver for blant annet Nordic Choice Hotels. Websideutvikler av greenbuilt.no til byggenæringen og ecoteria.no til forbrukere. I omkring 30 år jobbet hun tidligere med risikostyring og IT utvikling i verdipapirhandel.

Chris Butters: Redaktør, forfatter og rådgiver. Praktiserende arkitekt, forsker og pedagog med 40 års pionererfaring i mange land innen bærekraftige løsninger for grønne bygninger og byer. Bredt publisert forfatter av bøker, artikler og publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Sandy Halliday: Rådgiver og forfatter. Professor i ingeniørfag  og internasjonalt respektert forfatter, tankeleder og kommunikator med lang erfaring med tverrfaglig arbeid innen bærekraftige bygninger og steder. Hun har vært forsker og pedagog i byggemiljøspørsmål og bærekraftsrådgiver for privat, offentlig og tredje boligsektor siden 1986.

Paul Woodville: Arkitekt og urbanist med lang erfaring fra både Storbritannia og Skandinavia innenfor bærekraftig arkitektur og byplanlegging. Paul har undervist ved flere internasjonale universiteter og vært rådgiver for en rekke arkitektkontorer, kommuner, utbyggere og pilotprogrammer innenfor bærekraftig arkitketur og byplanlegging.

Yngve Dahle: Rådgiver forretningsutvikling. Han har en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU og er førsteamanuensis II ved Universistetet i Sørøst-Norge. Yngve kombinerer på en unik måte oppdatert teoretisk kunnskap med store mengder praktisk erfaring. Han har blant annet vært med å starte og utvikle flere suksessfulle selskaper. Han er i dag gründer og partner i «Entreprenerdy», et selskap som hjelper gründere både i Norge og internasjonalt.

Per Olav Berg: Journalist og fotograf med spesialisering innen bygg og anlegg siden 1996. Tidligere redaktør for Byggeindustriens fagblad.

Einar Brustad: salgs- og markedskonsulent med bred erfaring gjennom mange år, blant annet som gründer og leder av Viasat og som markedskonsulent for Norges Fotballforbund en årrekke.

Aditi Jajal-Newey: Tekstforfatter med over 8 års erfaring innen kommunikasjon, og hjelper gründere og bedrifter med å skape sin egen stemme i en støyende digital verden.

KONTAKT OSS

  • ESG forretningsutvikling
  • Skaler deres anerkjente helse- og miljøløsning med riktig kommunikasjon i rett kanal til rett tid
Telefon: +47 47 84 77 74
Email: post@greenbuilt.no
Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 OSLO
Miljøfyrtårn godkjent konsulent
MILJØLEDELSE KONSULENTTJENSTE