GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Om Paul Woodville

Paul er arkitekt og urbanist med lang erfaring fra både Storbritannia og Skandinavia innenfor bærekraftig arkitektur og byplanlegging. Paul har undervist ved flere internasjonale universiteter og vært rådgiver for en rekke arkitektkontorer, kommuner, utbyggere og pilotprogrammer innenfor bærekraftig arkitektur og byplanlegging.

Paul Woodville ressursgruppe Greenbuilt

post@greenbuilt.no