Om Vikki Johansen

Vikki er den visjonære grunnleggeren og eieren av Greenbuilt AS, et høyt kvalifisert konsulentselskap som er dedikert til å fremme bærekraftig utvikling gjennom en harmonisk integrering av økologiske, økonomiske og sosiale hensyn med anerkjent dokumentasjon.

Vikki’s arbeidserfaring og utdanningskvalifikasjoner viser hennes dyptgående kunnskap om forretningsutvikling, verdipapirhandel, finansøkonomi, IT-utvikling, krav til bærekraftssertifisering, bærekraftige byninger, byggematerialer og ressurser, digital markedsføring og beste praksis for offentlige anskaffelser.

Hennes langvarige rolle som sertifisert Miljøfyrtårn-konsulent og ISO14001-konsulent demonstrerer ytterligere hennes praktiske ekspertise i implementering av miljøledelsessystemer.

Yrkeserfaring

Arbeidet med Greenbuilt AS

Fagseminar fra 2015 til 2020tatt initiativ, utviklet og gjennomført med de største aktørene i byggenæringen.

Greenbuilt samarbeidsportalen med bærekraftige løsninger for arkitekter og byggeiere på norsk og engelsk ble utviklet, gjennomført og oppdatert fra 2016 til dags dato.

Se referanser her.

Ekspertise innen forretningsutvikling ved bruk av SEAM-metodikken

Gjennom hennes omfattende forretningsutviklingsarbeid for oppstartsselskap, har hun utviklet dyp ekspertise i anvendelsen av Sosio-Økonomisk Tilnærming til Ledelse (SEAM)-metodikken. Med verdifull veiledning og støtte fra teamet i Entreprenerdy, har hun utnyttet SEAM-rammeverket til å definere forretningsideen grundig, utforme innovative forretningsmodeller, sette databaserte mål, grundig teste markedsbehov og nøye planlegge nøkkeloppgaver.

SEAM-tilnærmingen har satt henne i stand til å ta et omfattende, systemisk perspektiv på utviklingen av oppstartsselskapet vårt, og sikre samsvar mellom verdipropositionen, organisatoriske kapabiliteter og kravene til målkundene. Entreprenerdys spesialiserte rådgivning har vært avgjørende for å hjelpe henne å navigere SEAM-prosessen effektivt og utlede maksimale strategiske innsikter for å drive oppstartsbedriften vår fremover.

Denne helhetlige forretningsutviklingserfaring, forankret i den robuste SEAM-metodikken og styrket av Entreprenerdys ekspertise, har vært avgjørende for å forme mine entreprenørielle ferdigheter og forberede meg på å takle de mangfoldige utfordringene ved å lansere en vellykket ny virksomhet.

Miljøledelse konsulent

Miljøfyrtårn-konsulent siden 2014 – Omfattende erfaring som sertifisert rådgiver for det norske Miljøfyrtårn-sertifiseringsprogrammet som er formelt anerkjent av EU-kommisjonen.

Konsulent for Nordic Choice Hotels og deltakelse i Penguin-programmet for ISO 14001 – Sertifisering i miljøledelsessystemer. Hennes praktiske erfaring med å utvikle, implementere og vedlikeholde Penguin-programmet har gjort henne til en verdifull ressurs i å hjelpe organisasjonen med å sette meningsfulle vesentlighetsmål og oppnå sine miljømål.

Ekspertise innen verdipapirhandel

Med 30 års progressiv erfaring som kontroller og leder i verdipapirhandelsindustrien, har hun dyp ekspertise innen finansielle reguleringer, komplekse IT-systemer og risikohåndtering.

I tillegg har hun ledet implementeringen av kritiske IT-systemer og fungert som teknisk superbruker og emnespesialist.

Med en solid dokumentert erfaring i å yte omfattende støtte til kunder, meglere og ledere, har hun utviklet en dyp forståelse av deres mangfoldige behov og hvordan man kan levere skreddersydde løsninger som fører til vellykkede resultater.

Hennes ekspertise spenner over risikostyring, saksbehandling, databaserte programoptimaliseringer og effektivt lederskap for å sikre at alle interessenter ble godt støttet.

Utdanningsbakgrunn

BI Norges Handelshøyskole

BI har de prestisjefylte «Triple Crown»-akkrediteringene fra EQUIS, AACSB og AMBA, som mindre enn 1% av handelshøyskoler i verden har oppnådd.

BIs konsekvent høye rangeringer i Europa og globalt, er dokumentert gjennom plasseringen i Financial Times’ rangeringer av europeiske handelshøyskoler.

 • Masterprogram i Prosjektledelse
 • Markedsføringsledelse
 • Medie og kommunikasjon
 • Statistikk og dataanalyse
 • Matematikk for økonomer
 • Organisasjonspsykologi og ledelse
 • Investering og finansiering
 • Makroøkonomi
 • Bedriftsøkonomisk analyse
 • Forretningsjus
 • Økonomistyring
 • Interkulturell kommunikasjon på engelsk: Forretningskulturer og etiske dilemmaer
Universitetet i Oslo

Examen philosophicum

Exphil gir en innføring i grunnleggende filosofiske spørsmål om kunnskap og etikk. Kurset består av tre hovedtemaer: viten, væren og handling. Del én omhandler kunnskap, særlig hva det vil si å ha vitenskapelig kunnskap. Del to tar opp spørsmål om virkeligheten, og hva vi kan ha kunnskap om. Del tre handler om moral: hva som har verdi, hvordan vi bør handle, og hvordan vi kan ha kunnskap om dette.

Høyskolen Christiania

Digital markedsføring

Digital markedsføring består av fire moduler: (1) digital økonomi og forretningsmodeller, (2) sosial kommunikasjon, (3) e-handel og (4) digital markedsføring.

KONTAKTINFORMASJON

Jeg vil gjerne utnytte min ekspertise til å støtte deg i å utvikle og implementere bærekraftige strategier, implementering og kommunikasjon med deres interessenter.

In addition to the Norwegian version, we also offer an English language portal to serve our international audience.

Vikki Johansen

vj@greenbuilt.no / +47 47847774