Verktøy for LCC til bygg fra DFØ

Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) har utviklet en veiledning til hvilke elementer som bør planlegges for systematisk å bruke livsykluskostnader (LCC) som et beslutningsgrunnlag for bygg.

Ombruk i VVS bransjen – Futurebuilt seminar 24.mai 2023

Forskning viser at VVS står for hele 20 prosent av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehabilitering. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Multiconsult, VKE, Statsbygg, Proptech Innovation, Construction City og FutureBuilt et seminar om ombruk i VVS-bransjen.