Parallell Oslo: BREEAM Excellent og WELL Gold

Foto: Skanska

Les mer om erfaringen med prosjektet fra Skanska her.

Korte fakta om Parallell

Sted: Lørenveien 73, Oslo, Type bygg: Næringsbygg, Sertifisering helse- og velvære: WELL Gold, Sertifisering miljø: BREEAM Excellent

Bruttoareal: 19.979 kvm, Kontraktssum eks.mva: 419 millioner kroner

Leverandører med anerkjent miljøsertifisering

Byggherre og byggeier (til 2023): Skanska

Byggeier (2023): Recreate

ARK: Arcasa Arkitekter (kjøpt av Sweco i 2023)

RIG: Rambøll Norge

RIM: Sweco Norge

RIV: Bravida

Lett-tak systemer

Hesselberg Tak (Isola)

Publiser deres miljøsertifiserte bygg etter mal her.
Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget som er verifisert av tredjepart.