GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Personvernerklæringer og informasjonskapsler

Greenbuilt AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for:

 • Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
 • Ansatte, innleide rådgivere og kandidater til fremtidige stillinger
 • Brukere av våre nettsider

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm personvern i Greenbuilt AS, kontakt  post@greenbuilt.no

Databehandlere

Greenbuilt AS har flere databehandlere:

 • Microsoft for Office365 for kontorstøtte verktøy, samt e-poster om ansatte og kommunikasjon via e-post med kunder.
 • WordPress.org og WordPress.com for hjemmesider
 • Domeneshop.no for domener, e-post adresser til domener, e-post koordinering
 • Hubspot for CRM system
 • MailChimp og Survey Monkey for utsendelse av nyhetsbrev, kampanjer og spørreundersøkelser
 • Google Analytics 4 for å innhente anonymisert informasjon om bruk på nettstedet, antall besøk, lesetid, demografisk lokasjon og hvilke kanaler besøk trafikken kommer fra.

En standard databehandleravtale eksisterer mellom Greenbuilt AS og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra Greenbuilt AS til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger ifm kunde- og leverandørforhold

Greenbuilt AS er databehandler for personopplysninger tilknyttet kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig. I forbindelse med dialog rundt eksisterende kundeforhold samtykker kunden til behandlingen relatert aktuelt kundeforhold. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av kontaktinformasjon ansett som nødvendig for utsendelse av informasjon og faktura, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Greenbuilt AS er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres så lenge kundeforholdet eksisterer. Ved eventuelt opphør av kundeforholdet vil normalt informasjonen slettes etter 2 år.

Behandling av personopplysninger for ansatte, innleide rådgivere og kandidater

Greenbuilt AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i Greenbuilt AS, i tillegg til kandidater som har søkt på arbeid i Selskapet. Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht Personopplysningsloven.

Vi ønsker å sikre at du beholder kontrollen over dine personopplysninger.

 • Du har rett til å bli informert om hvordan personopplysningene dine blir behandlet.
 • Du kan når som helst modifisere dine personverninnstillinger, for eksempel i relasjon til direktemarkedsføring og be om at personopplysningene dine blir behandlet eller ikke.
 • Du har rett til å få tilgang til og å korrigere alle opplysninger vi har om deg.
 • Du kan be om å motta dine personopplysninger gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og i et maskinlesbart format (skulle du ønske å dele dem med et annet selskap)
 • Du kan be om at personopplysningene dine blir slettet.
 • Du kan klage til Datatilsynet i Norge på behandlingen av personopplysninger.

Send oss en e-post til post@greenbuilt.no hvis du ønsker å gjøre det.

Greenbuilt AS nettsteder

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av WordPress.com (ecoteria.no) og WordPress.org (greenbuilt.no). Det er kun Greenbuilt AS og databehandlerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics 4 på vårt nettsted. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Følgende informasjonskapsler brukes på ecoteria.no og greenbuilt.no:

 • Analyseverktøyet Google Analytics 4 bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for greenbuilt.no.
 • Vår publiseringsløsning, plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller. Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn.
 • Facebook pixel er installert på Greenbuilt.no Se Facebook personvernopplysninger her.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no) 

Spørreundersøkelser
Selskapets markedsavdeling har ansvaret for Greenbuilt AS spørreundersøkelser. Greenbuilt AS bruker Survey Monkey til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Greenbuilt AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser 
Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Greenbuilt AS eller Survey Monkey samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Greenbuilt AS identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Survey Monkey til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

Kontakt oss

Post@greenbuilt.no