Du er her
Hjem > Finn Prosjekt
Nedtrekksmenyer viser informasjon om byggeprosjekter og -produkter sertifisert av 3.part som gir forbedret inneklima og ytre miljø.
Finn prosjekter i Oslo og omegn på Google Maps

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt etter mal her
Miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket vs Breeam

Andre tiltak for miljøforbedringer i bygg

Futurebuilt

ZEB – Zero Emission Building

ZEN – Zero Emission Neighbourhoods

Powerhouse

Hvorfor er miljødokumentasjon viktig?
Miljøsertifisering for byggevarer som du finner i våre nedtrekksmenyer

Kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB:

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling.

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men iikke om hvilken miljøprestasjon hvert produkt har.

Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her

KONTAKT OSS

  • Vi holder gjerne presentasjon om miljødokumentasjon på ditt kontor
  • Miljøsertifiser din bedrift med Miljøfyrtårn.
  • Vår erfarne journalist bistår gjerne med innhold som tilbys fagpresse
  • Synliggjør ditt bærekraftige prosjekt. Mal.
  • Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

Top