Bolig Futurebuilt – Årets trebyggeri 2017 i Ulsholtveien 31, Oslo

Ulsholtveien 31 på Furuset vant prisen for Årets Trebyggeri 2017Årets trebyggeri 2017 ble utdelt under Byggedagene 14. mars.

Ulsholtveien 31

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2017 ble boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo. Prosjektet et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge, og som i følge bygg.no, viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Les mer

Hvorfor ville Haugen Zohar Arkitekter gjøre dette prosjektet?

-Vi ville jobbe med U31 primært på grunn av  to ting, sier . Det ene er ambisjonen om boligkvalitet og hvordan husene er bygget teknisk. Det andre er hvordan man lever i boligen, det sosiale fellesskapet, hvordan beboerne kan dele og få til ting sammen. De to sidene av et boligprosjekt er like viktige for vårt arkitektkontor, og konkurransen etterlyste nettopp dette.

Det tredje aspektet var byggherren vår. Stiftelsen Betanien driver diakoni, de er sympatiske, bryr seg om mennesker og det er fint å se. Vi ble bedt om å presentere vinnerutkastet på et styremøte de hadde i tidlig fase. De startet møte med en bønn. Som sekulære jøder begynte Dan og jeg å kaldsvette, men det var fint å høre på, fordi de ba om alt vi egentlig ønsket oss av et arkitekturprosjekt. Kvalitet, felleskapsløsninger og fremtidsrettet tankegang.

Det fjerde aspektet som interesserte oss var klimavennlige boliger som forbildeprosjekt og en total reduksjon av Co2 med 50%. Kravene som ble satt i forhold til dette forpliktet oss til et no nonsense dypdykk. Oppmerksomhet ovenfor klimavennlig byggeri trigger disiplin og objektivitet og det innebærer at man innordner seg en standard som forbyr påfunn.

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt med forslag til mal her

Meld deg på vårt Nyhetsbrev under for oppateringer!
Miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Futurebuilt

ZEB

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

ecoproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Miljødirektoratet har ansvaret for kontroll og konsekvens, men mener det er opp til markedet og bestillere å kontrollere varene for giftstoffer i henhold til Substitusjonsplikten i Produktkontroll loven. Det er over 100.000 helse- og miljøfarlige stoffer i Norge i dag, over 55.000 byggematerialer, hundrevis av sertifiseringer, og myndighetene setter få grenser. Forbrukere og innkjøpere kan ikke enkelt finne hva byggematerialene inneholder.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helsen, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Vi holder inspirerende arrangementer for å gi utfyllende kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi er også Miljøfyrtårn-konsulenter som hjelper deg i arbeidsprosessen for å bli sertifisert, få økt miljøbevissthet og økt lønnsomhet i din bedrift.

Ønsker du en 30 min presentasjon om miljøbygg og miljødokumentasjon på ditt kontor?

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
  • Miljøbygg er lønnsomme
  • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

MILJØSERTIFISERING BYGG

Breeam-NOR
LEED
DGNB
Svanemerket
DGNB

MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product tolket EPD
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse i bedriften)
ISO14001 (Miljøledelse i produksjon)
EMAS (Miljøledelse i produksjon)

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no