GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Lnett kontorbygg – Breeam Outstanding

Miljø og energi har stått sentralt under planlegging og bygging av kontorbygget i massivtre.

Base Property bygget et moderne bygg inntil et fraflyttet rådhus med målsetting om BREEAM Outstanding – og denne målsetningen ble innfridd.

Korte fakta

Sted: Jærveien 35, Sandnes Byggtype: Kontorbygg Prosjekttype: Nybygg  Bruttoareal: 8.010 kvadratmeter Byggherre: Base Property Totalentreprenør: Backe Rogaland Ferdigstilt 18.08.2022 ARK: SAAHA IARK: IARK LARK: Asplan Viak
Miljøsertifisering: Breeam-Nor Outstanding nivå– det nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ni områder; materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.

Vesentlige miljøtiltak er:

BREEAM-NOR standarden stiller krav til god planlegging, analyser og gjennomføring innen 9 ulike områder; Ledelse, materialer, avfall, energi, transport, landskap og økologi, forurensning, helse- og innemiljø,  vann. For å oppnå Outstanding nivået øverste nivå av sertifiseringen, må innovasjonspoeng oppnås i tillegg til høy måloppnåelse i de ni kategorier.

Ledelse og prosess

– Vi er fornøyde med helheten, men det mest synlige er jo atriet, sier byggherren til  bygg.no. I planleggingsfasen gikk vi i samarbeid med arkitekten gjennom fem, seks, syv mulige typer bygg for tomten. Den er nesten kvadratisk. For å utnytte tomten best mulig, med hensyn til arbeidsplassene og dagslys, er det gunstig å føre opp to fløyer med et glassbygg i midten. Her har alle kontorene godt lysinnslipp.

Arbeidet startet senvinteren 2019 og ble ferdigstilt høsten 2022.

Økologi og vann

Utvendig taktekking er et blått tak. Takvannet ledes til åpen overvannsdisponering på tomten. Der er det etablert en naturtro park, hvor det blant annet er gamle trestammer fra Sandnes gravlund, som ligger like ved. Materialet danner habitat for mange artsgrupper, særlig for ulike insekter og sopp.

Rasmussen forteller at nedbrytingen av dødveden allerede er i gang, med nylig etablert gul gelesopp og silkekjuke. Nedbøren ledes til et vannspeil med tilhørende sumpsone, som også er viktig for mange ulike insektarter.

Energi

På det blå taket er det, etter krav fra energikonsernet, etablert solcellepanel.

Lnett ønsker å utforske mulighetene for bruk av solceller, både for bruk i bygget og for å lede energi til nettet for salg.

Materialer

Lnett utlyste en offentlig anskaffelseskonkurranse, hvor de stilte en del krav som passet med deres miljøstandard.

Det er ofte enklere å nå miljømålene vi setter oss ved å bygge med massivtre.

Samtidig var det viktig å ha med seg Backe Rogaland på dette prosjektet, fordi totalentreprenøren nylig overleverte et skolebygg i massivtre.

Trappen er bygget rundt en massivtrekjerne. Også gulvene i bygget er massivtre. Kjernene, på ca. 22 centimeter, er dekket med grus, mineralull og fem centimeter påstøp. – Dette er enestående mot lyd, og gir vekt som tynger ned bygget og forebygger vibrasjoner.

Prefabrikkerte veggelement, med kjerne av tre er produsert i Norge, lett å håndtere og produsert for å kunne gjenbrukes. Aktørene beskriver hvordan det var fasinerende å følge med på hvordan veggelementer kunne løftes og flyttes på. De er montert med gips på utsidene og skal ha bedre lyd-egenskaper enn ordinære lettvegger av gips.

Transport

I nybygget er det parkeringskjeller for 45 elbiler, samt sykkelparkering og sykkelverksted med tilhørende stasjon for sykkelvask. Innkjørselen er via det gamle rådhuset, som står på søyler og bæres av dragere. Der er det også etablert nye garderober.

Kostnad

– De to store parameterne ved bygging er fremdrift og kost. Her har fremdriften gått bedre enn forventet, og det at vi bygget i massivtre har i stor grad bidratt til effektiviseringen. Kostnaden har ikke blitt høyere enn ved tradisjonell materialbruk.

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon ….kommer
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

  • Publisere din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
  • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
  • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent journalist fra byggenæringen.
  • Miljøledelse konsultent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.