Du er her
Hjem > Rehabilitert kontorbygg Breeam-Nor Outstanding – Powerhouse Kjørbo i Bærum

 

Power House Kjørboe Breeam-Nor Outstanding. Kjørboveien 12 – 24, 1337 Sandvika.

Power House KjørboNøkkeltall

 • BREEAM versjon: BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012): Kontor
 • Fase: Design- og prosjekteringsfase og As-built
 • BREEAM-klasse: Outstanding
 • Poengoppnåelse: 85,2%
 • Beste BREEAM-kategori: Energi (96%), Arealbruk og økologi (90%), Transport (83%), Avfall (83%).
 • Brutto gulvareal (BRA): 5 180 m2

Detaljer om prosjekteamet

 • Utvikler: Entra Eiendom AS
 • Totalentreprenør: Skanska Norge AS
 • Arkitekt: Snøhetta AS
 • Prosjektledelse: Aase Byggadministrasjon AS
 • Rådgivende ingeniører: Skanksa Norge (energi, bygningsfysikk, miljø, dagslys), Asplan Viak (akustikk, VVS, elektro, byggeteknikk, brann), Itech (belysning).
 • BREEAM-NOR revisor: Multiconsult
 • BREEAM-NOR AP: Skanska Norge
 • Leietager: Asplan Viak

Sentrale miljøtiltak

 • Energikonsept basert på innovative, integrerte og helhetlige løsninger.
 • Bygget vil over livsløpet produsere mer fornybar energi på tomten enn hva det vil bruke i hele livsløpet inkludert energibruk til materialer og i byggefasen.
 • Stort solcelleanlegg.
 • Valg av materialer med lav bundet energi og klimagassutslipp, som utvendig kledning av brent tre, gjenbruk av fasadeplater i glass, m.m.
 • Omfattende funksjonstesting av tekniske anlegg, bygget er bevist å bruke like lite energi som prosjektert.
 • Tilrettelegging for sykling og bruk av el-biler.

Les mer om prosjektet Grønn Byggallianse sin hjemmeside.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev under for oppateringer!
Om miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Andre miljøbygg

Futurebuilt

ZEB

Svanemerket

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

 ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Miljødirektoratet har ansvaret for kontroll og konsekvens, men mener det er opp til markedet og bestillere å kontrollere varene for giftstoffer i henhold til Substitusjonsplikten i Produktkontroll loven. Det er over 100.000 helse- og miljøfarlige stoffer i Norge i dag, over 55.000 byggematerialer, hundrevis av sertifiseringer, og myndighetene har ikke ressurser til å kontrollere alle varer. Forbrukere og innkjøpere kan ikke finne hva byggematerialenes totale miljøbelastning.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helsen, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Vi holder inspirerende arrangementer for å gi utfyllende kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi er også Miljøfyrtårn-konsulenter som hjelper deg i arbeidsprosessen for å bli sertifisert, få økt miljøbevissthet og økt lønnsomhet i din bedrift.

Ønsker du en presentasjon på ditt kontor? Du bestemmer selv varighet fra 20 minutter til  1 time.

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

 • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
 • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
 • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
 • Miljøbygg er lønnsomme
 • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

MILJØSERTIFISERING BYGG

Breeam-NOR
LEED
DGNB

MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket – sertifisert produkt for miljøkrav etter en internasjonal standard.
EPD- Norge – kortfattet informasjon om produktets miljøbelastning i et livsløp.
Eco-Product sammenlignet EPD med tilsvarende produktgruppe
M1 – Sertifisering for bygningsprodukter med lav emittering av skadelige stoffer til inneklima
Miljøfyrtårn Sertifisert miljøledelsessystem
ISO14001 – Sertifisert miljøledelsessystem
EMAS – Sertifisert miljøledelsessystem

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

Top