GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Barnehage Breeam-Nor Outstanding og Futurebuilt – Oksenøya Barnehage

Så vel arkitektonisk utforming som god funksjonalitet skal ivaretas og materialbruk skal stå seg over tid. Gjennom konkurransefasen har konkurransegrunnlaget blitt bearbeidet, slik at både arealeffektivitet og funksjoner er ivaretatt i prosjektet.

Overvann skal i så stor grad som mulig håndteres i åpne løsninger med renner, fordrøynings- og infiltrasjonsmagasiner. Overvann skal, etter lokal fordrøyning på egen grunn, ledes til våtområdet i Fornebuparken. Hele barnehagen og deler av bo- og behandlingssenteret vil ha grønne tak.

Konstruksjoner og materialbruk

Prosjektet benytter «ekstrem-lavkarbonbetong» til all plasstøpt betong. I tillegg benyttes lavkarbon betongelementer på skolen og i konstruksjoner under bakkenivå. Hele barnehagen utføres i treverk, sammen med det meste av bo- og behandlingssenteret som også benytter massivtre og annet treverk i stor grad.

Byggene tilrettelegges for sirkulærøkonomi ved fokus på demonterbarhet.

Korte fakta

Les mer

KONTAKT GREENBUILT

-Portalen for anerkjente helse- og miljøløsninger til byggenæringen etablert i 2016.

  • Publiser og kommuniser din anerkjente miljøløsning
  • Miljøsertifisere bedriften eller produkter
  • Finn anerkjente helse- og miljøløsninger i nedtrekksmenyene og på Facebook, Instagram, og Nyhetsbrev.

+47 47 84 77 74
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]