GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Skole Futurebuilt – Granstangen skole, Oslo

KORTE FAKTA

 • Sted: Granstangen 52, 1051 Oslo
 • Byggeperiode: Ferdigstilt 2015
 • Prosjekttype: Skole nybygg/tilbygg
 • Miljøkvalifikasjon: Futurebuilt
 • Entrepriseform: Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 210 MNOK
 • Enova støtte: ca. 2,1 MNOK
 • Bruttoareal:  6420 kvadratmeter
 • Utbygger: Gran Skolebygg / Backe Prosjekt AS
 • Prosjektledelse: Backe prosjekt AS
 • Miljørådgiver og spesialrådgiver energi: Asplan Viak AS
 • Rådgivere: Høyer Finseth AS | ÅF – Consult AS | Romerike Elektro AS | Firesafe Consulting | Gert Berger Knudsen AS | Kunstnerisk utsmykning: Marius Martinussen, Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller, Jeannette Christensen, Petter Hepsø, Hanne Tyrmi, Bjørn Bjarre, Istvan Lisztes, Khaled Jarrar og Gustav Vigeland
 • Hovedentreprenør: Agathon Borgen AS
 • Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS, Asplan Viak AS

Granstangen skole er en ny ungdomsskole for 8. til 10. trinn. Skolen er bygd som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt der leverandør er valgt gjennom konkurranse med forhandlinger.

Prosess

Bystyret vedtok i 2010 å bygge Granstangen og Veitvet skole på bakgrunn av Oslo kommunes Skolebehovsplan 2009–2019. Utdanningsetaten utlyste konkurranse om prekvalifisering våren 2011. Fire team deltok. Konkurransen var organisert som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Vinneren fikk ansvar for å bygge, eie, drifte og vedlikeholde skoleanlegget. Utdanningsetaten leier skolen på en tidsbestemt kontrakt.

Kvalitetskriteriene til FutureBuilt ble lagt til grunn for evaluering av konkurransen. Det ble stilt en rekke minstekrav til miljø og kvaliteter. I tillegg fikk tilbydere som oppnådde FutureBuilts målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk ekstrapoeng under vurderingen. Det ble også stilt krav til deltakerne om å utarbeide kvalitetsoppfølgingsplan og klimagassregnskap i konkurransefasen.

Høsten 2012 inngikk Utdanningsetaten kontrakt med vinnerne Backe Prosjekt AS og Arkitektgruppen Lille Frøen AS.

Skolen ble ferdigstilt til skolestart 2015.

Konstruksjoner og materialbruk

Det er lagt vekt på å bruke materialer av høy kvalitet, lang levetid og med lite vedlikeholdsbehov.

Det er gjort miljøvurderinger i forbindelse med valg av hovedmaterialer i bygget. De viktigste tiltakene som er gjort i forbindelse med klimaeffektive og miljøvennlige materialvalg er som følger:
• Bruk av lavkarbonbetong i all plass-støpt betong. Det fører til 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp
• 90 prosent av stålet som benyttes i prosjektet er resirkulert. Det fører til 60 prosent reduksjon i klimagassutslipp
• Gips erstattes av fibergips. Dette gir en klimagassreduksjon på 17 prosent per masseenhet Viktigere er det at en enkel plate fibergips i de fleste tilfeller har like gode eller bedre egenskaper når det gjelder brann og akustikk som doble gipsplater. På den måten reduseres mengden materiale betydelig
• Trestendere i klimavegg.

Innvendig brukes det natursteinsgulv i trafikkerte fellesområder på plan 1. Gulvbelegget for øvrig er banebelegg. Eik industriparkett brukes i utvalgte områder som bibliotek, auditorium og amfitrapp. På vegger benyttes fibergipsplater av robust type, og med spile/kryssfinérkledde flater mot fellesarealer.

Fasaden kles med jernvitriolbehandlet lerk som ikke trenger overflatebehandling eller vedlikehold etter montering. Les mer hos Futurebuilt her.

Les også om Hollenderkvartalet boligprosjektet i Oslo, som er Breeam sertifiserit, her.

Les også om Sydskogen skole i Røyken kommune som er Svanemerket.

Mal for kostnadsfri publisering av ditt miljøambisiøse prosjekt finner du her.

KONTAKT OSS GJERNE

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no