GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Storbylegevakt Oslo – Breeam Excellent

Foto: Nordic Office of Architecture. Fotograf: Knut Ramstad

Dagens Legevakt i sentrum hadde for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning. Den ble derfor erstattet av en Storbylegevakt ved Aker sykehus. Byggeplassen skal være tilnærmet utslippsfri, og bygget er sertifisert til BREEAM- NOR Excellent. Oslo Nye Legevakt ble satt i drift i 2023. Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre, og ÅF Advansia er prosjektstyrer. Skanska er valgt som entreprenør og COWI er med som rådgivende ingeniør.

Les om prosjektet godt innenfor budsjett under pandemi og krig

KORTE FAKTA

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF Prosjektkostnad: ca 3.200 millioner kroner Omfang: 26.000 kvm BRA, 4.400 kvm P-hus under bakken Tidsrom: 2017 – 2023  Miljø: Passivhus, BREEAM Excellent  Sted: Aker Sykehus, Oslo. Arkitekter: Nordic Office Of Architecture. Entreprenør:  Skanska  Prosjektstyrer: ÅF Advansia
Entrepriseform: Samarbeidsmodell

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon

Finn:  Viega rustfritt stålrørsystem til drikkevannsinstallasjoner – rørkvalitet 1.4401
Finn: Viega rustfritt stålrørsystem til drikkevannsinstallasjoner uten nikkel – rørkvalitet 1.4521

Les om: Troldtekt akustikk plater – helende arkitektur.

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for omkring 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål.  Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.

KONTAKT GREENBUILT

Meld deg gjerne på Nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert!

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no