Storbylegevakt Oslo – Breeam Excellent

Dagens Legevakt i sentrum har for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning. Den skal derfor erstattes av en Storbylegevakt ved Aker sykehus. Byggeplassen skal være tilnærmet utslippsfri, og bygget skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent. Ny storbylegevakt skal settes i drift i 2023. Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre, og ÅF Advansia er prosjektstyrer. Skanska er valgt som entreprenør og COWI er med som rådgivende ingeniør. Les mer Bygg.no

KORTE FAKTA

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF Prosjektkostnad: ca 3.200 millioner kroner Omfang: 26.000 kvm BRA, 4.400 kvm P-hus under bakken Tidsrom: 2017 – 2023  Miljø: Passivhus, BREEAM Excellent  Sted: Aker Sykehus, Oslo Entreprenør:  Skanska  Prosjektstyrer: ÅF Advansia Entrepriseform: Samarbeidsmodell

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon

Viega rustfritt stålrørsystem til drikkevannsinstallasjoner – rørkvalitet 1.4401
Se Viega rustfritt stålrørsystem til drikkevannsinstallasjoner uten nikkel – rørkvalitet 1.4521

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for omkring 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål.  Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.

Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no