Høyhus? Vitenskap og erfaring taler for tett-lave byer

Myndighetene i Oslo noterer selv mange ulemper og risiki ved høyhus,  ikke minst når det gjelder miljø og klima – men anbefaler høyhus allikevel. Vitenskapelig sett har tradisjonelle europeiske bybebyggelse med høy tetthet og noen få etasjers høyde mange fordeler. Flere «økodistrikter» i Europa har valgt denne modellen.  Artiklene referert til her henviser til over 90 vitenskapelige kildereferanser, fra mange land.

Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

I dag er det vanskelig for forbrukere, virksomheter og andre markedsaktører å forstå de over 450 miljømerker og initiativ for miljøprestasjon av produkter, virksomheter og prosjekter. Derfor samler vi vitenskapsbaserte løsninger her.