GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Gjenbruk i VVS

Ombruk i VVS bransjen – Futurebuilt seminar 24.mai 2023

Forskning viser at VVS står for hele 20 prosent av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehabilitering. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Multiconsult, VKE, Statsbygg, Proptech Innovation, Construction City og FutureBuilt et seminar om ombruk i VVS-bransjen.