GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

økologiske byggevarer

Moderne bygg utfordrer helse og miljø – Hva er alternativet?

For organisk isolering, i form av resirkulerte aviser, tre-, lin- og hampfiber eller halm, med tilsvarende isolasjonsverdi som mineralull, har mye større kapasitet til å håndtere fukten. Dermed trengs ikke den innvendige damptette plastduken og det kan bygges diffusjonsåpent.