Nedre Sem Låve Asker. Futurebuilt innovasjon

Nedre Sem låve er innovativt gjennom summen av prosjektets forbildeegenskaper. Prosjektet hadde mål om 50 prosent sirkularitet gjennom ombruk og re-design av materialer fra eksisterende låve og andre bygg, samt prosjektering for ombruk av bygningsdeler i framtid. Det har også vært et mål om 100 prosent ombrukte materialer i uteområdene. Prosjektet har vært blant de første til å ta i bruk FutureBuilts sirkularitetsindeks og minimere plast.

Asker kommune er utbygger og prosjektet har hatt som mål å bidra til betydelig økt lokalt naturmangfold. I byggefasen var det stort fokus på å ivareta landskapsvernområdet på best mulig måte.

Les mer Nedre Sem Låve Asker. Futurebuilt innovasjon (greenbuilt.no)

Kilder og korte fakta

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Nedre-Sem-laave

Ferdigstilt: April 2024

Utbygger: Asker kommune Låven Nedre Sem | Asker kommune

Type prosjekt: Ombruk / rehabilitering / transformasjon Funksjon/bygningstype: Arbeidssenter, gårdsbutikk, omsorgsboliger BRA: 2000 kvm ARK: Ola Roald Arkitektur LARK: Sweco ISO14001 sertifisert miljøledelsessystem Entreprenør, prosjekt- og prosjekteringsleder: Veidekke ISO14001 sertifisert miljøledelsessystem Nedre Sem låve (veidekke.no) Miljørådgiver: Asplan Viak ISO|4001 sertifisert miljøledelsessystem Samfunnsansvar – Asplan Viak