The Plus møbelfabrikk-Futurebuilt Zero-Breeam Outstanding

Foto: The Plus. Glasopor lettfyllingsmateriale til grunn. Fotograf: Colin Aslaksen

Korte fakta The Plus Vestre møbelfabrikk

Bygget ble sertifisert som Breeam-Nor Outstanding november 2023.

I juni 2024 vant bygget Breeam prisen for årets nybygg.

Sted: Gaustadvegen 140, Magnor Prosjekttype: Nybygg produksjonsanlegg BTA: 7.500 kvadratmeter Byggherre: Vestre Prosjektkostnad eks. mva.: 280 millioner kroner, eks. prosessinstallasjoner Prosjektstyring, prosjekterings- og byggeledelse, SHA-ansvar: Fokus Rådgiving Hovedentreprenør: Ø. M. Fjeld Arkitekt og LARK: Bjarke Ingels Group (BIG) Rådgivere for byggherre: RIE: Foyn Consult l RIV: Multiconsult l ITB-koordinator: Evotek l Byggøkonomi (tidligfase): Bygganalyse l RIAKU: Brekke & Strand Rådgivere: RIB: BIG Engineering l RIB (stedlig oppfølging): Bollinger + Grohmann l RIB tre: Woodcon l RIE: Ing. Hallås l RIV rør, RIBfy: Norconsult l RIV Vent: Loe VVS Prosjekt l RIVA og Veg: COWI l RIBR: Fokus Rådgivning l RIG, RIM, RI Energi og dagslys: Multiconsult l RI Økologi: Asplan Viak l BREEAM AP: Nordic Office of Architecture Entreprenører: Grunnarbeider: Melby Maskin l Gartner: Mattak l Bæresystem limtre og massivtre: Woodcon l Glassfasader: Reflex Slovenia l Rør og sprinkling: YC Rør l Ventilasjon: Energima Prosjekt l El, tele og data: Minel Elinstallasjon l Solceller: Solcellespesialisten l Heis og løftebord: TKS Heiser

Leverandører med miljødokumentasjon

Glasopor lettfyllingsmateriale/isolasjon til grunn

Kilder

BREEAM-NOR Outstanding sertifisert bekreftet 17.10.2023.

Les mer og se foto på Bygg.no

Les om erfaringer med prosjektet på Futurebuilt sin hjemmeside.

 

Illustrasjon Futurebuilt Zero

Publiser deres miljøsertifiserte bygg etter mal her.
Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget som er verifisert av tredjepart.