Greenbuilt Turguide

Finn miljøsertifiserte byggeprosjekter Breeam Excellent/Outstanding, Futurebuilt. Svanemerket eller tilsvarende på Google Maps

Klikk på kartet og finn prosjektbeskrivelser med adresser for befaring.

Synliggjør ditt miljøsertifiserte byggeprosjekt etter mal her 

Finn prosjekter i Norge (kommer)

Finn prosjekter i Europa (kommer)

Oppdateringer viser vi her, på LinkedIn, og med Nyhetsbrev.

Miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket vs Breeam

Andre tiltak for miljøforbedringer i bygg

Futurebuilt

ZEB – Zero Emission Building

ZEN – Zero Emission Neighbourhoods

Kontakt oss på for å registrere ditt miljøsertifiserte prosjekt i Greenbuilt Turguide

+47 47847774
post@greenbuilt.no