TVOC analyse – Eurofins

Eurofins tilbyr analyse av TVOC som oppfyller kriteriene i den nyeste utgaven av BREEAM-NOR v6.0, spesifikt kapittelet Hea 02 om inneluftkvalitet.

Eurofins har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med å sikre at deres byggeprosjekter følger gjeldende lover og regler for inneluftkvalitet. Deres raske og pålitelige analysesvar kan hjelpe deg med å oppnå BREEAM-sertifiseringen.

Analyse av TVOC er en passiv metode hvor radiello 145 brukes til prøvetaking og følger ISO standard 16017-2:2003 for diffusjonsprøvetaking.

Analysekode: FH0WE

Prøvetakingstid (minutter) Deteksjonsgrense µg/m3
30 (0,5t) 101,0
60 (1t) 50,5
120 (2t) 25,3
180 (3t) 16,8
240 (4t) 12,6
300 (5t) 10,1
360 (6t) 8,4
420 (7t) 7,2
480 (8t) 6,3
720 (12t) 4,2
1440 (24t) 2,1
4680 (78t) 0,6

*Total Volatile Organic Compounds, a group of VOCs that represent the entire pool of pollutants in indoor air.
Flyktige organiske forbindelser (VOC. Resultater blir oppgitt som TVOC (sum VOC) beregnet som toluen-ekvivalenter. Det finnes ingen norsk grenseverdi for TVOC. Norsk Arbeidsmiljøinstitutt.

Eurofins har ISO14001 miljøsertifisert ledelsessystem