Undervisnings-,forsknings-,behandlingsbygg Breeam Excellent – Veterinærbygget Ås

 

Veterinærbygget på Ås er Breeam Excellent sertifisert

Veterinærbygget på Ås er et av Statsbyggs største prosjekter noensinne. Fasiliteter i verdensklasse skal sikre dyrehelsen i landbruket, fiskerinæringen og i hjemmene. Bygningene og prosjektet er komplekst med parallell prosjektering av ni delområder og nesten 40 entrepriser.

Korte fakta

Sted: Elizabeth Stephansens v. 15, 1430 Ås Prosjekttype: Forsknings-/Undervisnings-/Behandlingsbygg  Bruttoareal: cirka 63.100 kvadratmeter Byggherre: Statsbygg Prosjekteringsgruppe: Fabel arkitekter, Henning Larsen Architects, Multiconsult, Erichsen&Horgen  Kostnadsramme: 8,015 milliarder kroner FinansieringsstøtteENOVA
Miljøsertifisering: Breeam-Nor Excellent nivå– det nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ni områder; materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon ….kommer
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

  • Publisere din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
  • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
  • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent journalist fra byggenæringen.
  • Miljøledelse konsultent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.