VIA Vika i Oslo – BREEAM-NOR Excellent Varehandel

VIA Vika i Oslo er Breeam Excellent sertifisert

VIA Vika i Oslo er et nytt næringsbygg med handel, servicetilbud og kontorarealer. Bygget er sertifisert etter standarden BREEAM-NOR klasse Excellent som er nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen.

Korte fakta

Sted: Oslo Prosjekttype: Næringsarealer, kontorer og serveringssteder BTA: 62.500 kvadratmeter Byggherre: Ruseløkkveien 26 AS (Storebrand Asset Management / Aspelin Ramm) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects LARK: SLA Norge Rådgivere: Reguleringsplan: LINK Arkitektur l RIB: WSP Engineering l RIB prefab: Prefab Design l RIV Rør: Sweco Norge l RIE, RIV Vent og rådgiver gass: Norconsult l RIBR: Multiconsult l RIAKU: Brekke & Strand l RI Energi: Itech l RIVA, RIByFy og RI Vei: Rambøll Norge
Bygg.no

VIA er et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer, teknikk og utforming med blant annet solcelleanlegg på taket. Bygget er konstruert for lavest mulig miljøbelastning og en effektiv arealutnyttelse for smart og optimal drift. Moderne teknologi i intelligent samspill med arkitektur utnytter lys og luft til å skape et godt innemiljø. Veidekke.

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon ….kommer
Publiser ditt miljøsertifiserte bygg etter mal her.
Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, problematiske kjemikalier for helse og miljø, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.