Du er her
Hjem > Uncategorized @nb > La oss tenke bortenfor de kjente slagord for fremtidens bygg

La oss tenke bortenfor de kjente slagord for fremtidens bygg

4B arkitekter Hollenderkvartalet i Oslo er Norges første Breeam miljøsertifiserte boliger. Fotograf: Tove Lauluten

Foto: 4B arkitekter. Hollenderkvartalet i Oslo er Norges første Breeam miljøsertifiserte boliger. Fotograf: Tove Lauluten.

Av Chris Butters, GAIA arkitekter

Energi, klima, generasjonsboliger og bokostnad er eksempel på viktige og kjente utfordringer for fremtidens boliger. Vi tar en annen vinkling her for å fremheve noen like viktige men mindre påaktede hensyn.

I bærekraft-triangelet skal samfunn, økologi og økonomi være i optimal balanse, men vurderes ofte løsrevet fra hverandre. Økonomi begrepet henviser ikke kun til kostnad, men også til forvaltning, forsikring og vedlikehold. Begrepet samfunn henviser til sunnhet, både beboernes og mangfoldige, trygge og trivelige omgivelser. Det finnes selvsagt konflikter mellom disse mål, og vi må tilstrebe en helhetlig balanse med høy kvalitet på flest mulig faktorer. Et verktøy for dette er Verdikart for Bærekraft (1).

1.Helse
For noen år siden utga vi boka Fra passivhus til sunne hus (2). Målet var å komme forbi det smale tekniske søkelys på energi, til en helhetlig tilnærming. Innemiljø og helse fikk et eget kapittel. Her spiller både materialer og design viktige roller. Dagslys og støy likedan. Byggevarer kan inneholde ingredienser, som kan gi helseskadelig avgassinger i huset. Søken etter klimavennlige bygg kan gå på bekostning av helse, men kjent medisinsk forskning rundt inneklima anvendes sjelden i byggebransjen. Helse må prioriteres i fremtidens bolig.

2.Materialer
Fremtidens bolig krever valg i dag av helse- og miljøverifiserte materialer med kvalitet. Klimagassutslipp knyttet til produksjon av byggematerialene utgjør like mye som alt utslipp knyttet til oppvarming og drift av lavenergibygg(3). Det finnes mange gode alternativer, men disse er ofte lite kjent og ikke lett tilgjengelig på markedet. Byggeiere må tenke helhetlig livssyklus (4) . Materialer kan være gode i selve huset, men forårsake store skader på miljøet og mennesker under utvinning eller produksjon. GAIA har publisert internasjonalt om dette helt siden 1980-tallet (5).

Aktivhus Hurdal. Rolf Jacobsen. Gaia arkitekter
Foto: Aktivhus Hurdal med sunne materialer, naturlig ventilasjon og tilnærmet null energibehov med solceller på taket. Rolf Jacobsen Gaia arkitekter

3.Finansiering og kompetanse
For samfunnet er det svært lønnsomt å redusere energibruk og klimautslipp snarest mulig. Flere banker gir i dag lavere rente på grønne lån med ulike krav (6), men disse lån tar oftest ikke hensyn til helseaspektet eller miljø utover energitiltak. Enkelte byggeprosjekter med helse- og miljøkrav er faktisk billigere enn ordinære bygg (7), men er lite kjent. Suksess krever at en vier mer ressurser til designfasen. Staten burde lede an både med finansiering og for å øke kompetansen hos byggeier, rådgivere og håndverkere.

4.Endringsprosesser

Byggenæringen står for rundt 40% av klimaproblemet. Mange land mangler kunnskap, ledelse, penger eller lovgivning til å endre på dette. Å oppnå miljøvennlige bygg innen kort tid i alle land er helt urealistisk. I Norge går det fremover, men det er langt igjen. Et kjernespørsmål dermed er: Ikke HVA som bør gjøres – mange tekniske løsninger eksisterer – men HVORDAN få til de enorme endringer som må til – i  byggebransjen – i finansiering – og i selve bovanene. Vi trenger neppe nye løsninger like mye som ny kunnskap rundt overgangsprosesser og endringsdynamikk I samfunnet.

5.Levevaner, omtanke og robuste valg
Mange har fortsatt en lei tro på at teknologi skal redde oss. Den enkle sannhet derimot er at fremtidens bygg i stor grad er avhengig av smart design og fremtidens beboere. Den svenske undersøkelse “One Tonne Life” (8) viste at en gjennomsnittlig familie kunne kutte sitt ressursbruk med opptil tre-kvart, uten noe følelse av frihetstap eller innskrenket livsglede. Teknologi er et hjelpemiddel kun dersom vi bruker det bevisst. Folk blir ikke lykkeligere med dagens uhemmede forbruk, viser undersøkelser (9). Den enkleste og billigste vei til et bærekraftig samfunn er nøysomhet og kvalitet–mindre av alt, ja inklusiv mindre bolig og kontor. Ansvaret for miljøet, og for et sunt og lykkelig hjem, hviler på oss som nøkterne og reflekterte beboere med bistand fra dyktige fagfolk.

Kilder

  1. Verdikart for bærekraft, Chris Butters
  2. Fra passivhus til sunne hus, Chris Butters og Bente Nuth Leland
  3. Byggevarer avgjørende for bærekraftig utvikling, Chris Butters
  4. Chris Butters , Circular Ecodesign, Materials and the Value Chain
  5. Bjørn Berge, The Ecology of Building Materials. Sciencedirect.
  6. Grønt lån
  7. Svanemerket skole i Røyken.
  8. One Tonne Life
  9. Happiness: Has social science a clue? Richard Layard, The London School of Economics and Political Science
Valgmuligheter

Det vi velger å kjøpe, har avgjørende betydning for klima og miljø.  Kostnadsdrivere i byggeprosjekter er grunnforhold, entreprenørforhold og framdrift. Det har som vi ser lite med miljøtiltak å gjøre. Men over 460 mer eller mindre troverdige sertifiseringer for å ivareta natur og klima bidrar til frustrasjon omkring hva som faktisk er bedre valg.

Byggeiere og rådgivere er ikke alene om å bruke mye tid på å finne beskrivelser av anerkjente miljøløsninger til byggeprosjektet. Derfor samler vi bedre løsninger på den åpne plattformen sortert etter prosjekterende sitt behov:  Finn løsninger til bygg med anerkjent miljødokumentasjon.

I nedtrekksmenyene på toppen av siden finner du egenskaper til byggevarer med anerkjent helse- og miljødokumentasjon sortert etter bygningsdelstabellen for miljøriktige beskrivelser.

Eksempler:

21. Grunn og fundamenter – Glasopor lettfyllingsmateriale. Les mer

23.Yttervegg – Gilje vinduer og dører. Les mer

23.Kledning – Equitone fasadeplater. Les mer

23. Kledning – Moelven Termofuru. Les mer 

23. Kledning – Kebony. Les mer 

24.Innervegg – Troldtekt akustikkplater med negativt karbonavtrykk. Les mer

25. Dekker – Forbo-Flooring. Les mer

27 Fast inventar – Sigdal kjøkken. Les mer

VVS – Komplett rustfritt stålrørsystem uten nikkel og bly til drikkevannsinstallasjoner – Viega. Les mer.

Overflatebehandling – Keim . Les mer

Telefonboks for kontorlandskap – Framery. Les mer

Energibesparende løsninger – Kakkelovn med vannkappe. Les mer

Fornybar energi – Integrate Renewable innovativt solcelleanlegg. Les mer

Nedtrekksmenyer viser egenskaper til prosjekter med høye miljøkvaliteter for å inspirere flere byggeiere til miljøriktige valg
Synliggjør gjerne prosjekt med verifiserte miljøkvaliteter i vår mal her.

Eksempler:

Breeam Excellent – Lindeberg Sykehjem Oslo. Les mer

Breeam  Excellent – Arkivenes Hus Stavanger. Les mer

Breeam Excellent og Futurebuilt – Kilden Barnehage. Les mer.

Breeam Excellent – Powerhouse Telemark. Les mer

Futurebuilt – boliger for unge i Oslo. Les mer

Svanemerket skole Røyken. Les mer

Artiklene våre på forsiden og i vårt grønne bibliotek deler relevant innhold for økt kunnskap om miljøverifiserte byggeprodukter og -prosjekter.

Les byggevarer avgjørende for bærekraftig utvikling.

Les Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Les Malermester er bekymret for farlige fasader med feil overflatebehandling. 5 tips til riktig overflatebehandling.

Les Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse.

*Svært få produserte varer er 100 prosent klima- og miljøvennlig, men vi må dokumentere hva som er best etter internasjonale standarder for enhetlig transparens og uavhengig kontroll. Vesentlige miljøaspekter er arealbruk, ikke fornybare ressurser, energisløsing, CO2 utslipp, skadelige kjemikalier, forurensning, vannbruk, holdbarhet, avgassing inneklima og avfall. Med god miljødokumentasjon blir miljøaspektene stadig forbedret for hver type prosjekt, produkt eller tjeneste.

Top